geld/ herschrijven. In bewerking

Het eerste koloniegeld van Veenhuizen. Evenals in de strafkolonie Ommerschans en de vrije koloniën van Frederiksoord is ook in de (wees)kinder- en bedelaarskolonie Veenhuizen al snel eigen fictief geld aangemaakt. Ook hier werd geëxperimenteerd met eenzijdige metalen...

DV&O 2018.

Zoals is te lezen op de site van de Dienst Justitiële Inrichtingen is de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) een landelijke dienst, van DJI, die het vervoer verzorgt van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. DV&O verleent daarnaast bijstand bij...

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail