Zoals is te lezen op de site van de Dienst Justitiële Inrichtingen is de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) een landelijke dienst, van DJI, die het vervoer verzorgt van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen.
DV&O verleent daarnaast bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van organisaties die aan Veiligheid en Justitie gelieerd zijn.
Deze zomer worden er extra taken toegevoegd aan genoemde werkzaamheden. Een aantal medewerkers van DV&O wordt ingezet op Schiphol om samen te werken met de Koninklijke Marechaussee.
In DJIzien #16, zomer 2018 is een interessant artikel over dit onderwerp te lezen.
Een gedeelte hieruit:

‘Het begon met een personeelstekort bij de KMar op “hotspot” Schiphol. Het idee ontstond om de taak Intake & Service te laten uitvoeren door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Omdat er al contacten waren met DJI en zij BOA’s konden leveren, kwam de KMar bij DV&O uit. Afdelingshoofd divisie beveiliging DV&O Sander van den Brandt: ‘Er waren dringend extra mensen nodig en zo ontstond het idee om, bij wijze van experiment, specifieke taken van de KMar die geen algemene opsporingsbevoegdheid vereisen uit te besteden aan DV&O.’ Inmiddels werken er 29 DV&O’ers voor de KMar op Schiphol: 11 op de politiepost op Schiphol Plaza en 18 in het cellencomplex van JC Schiphol. Om verwarring bij het publiek te voorkomen, werken de DVO’ers op de politiepost in KMar-uniform.

Wat mag wel en niet
‘Zelf betwijfelde ik of “buitenstaanders” het werk van de KMar wel goed zouden kunnen ondersteunen’, erkent KMar-groepscommandant Peter Kooistra. Ook was het even zoeken naar de beste werkwijze. Sander van den Brandt: ‘Vooral als het gaat om taken en bevoegdheden. Wat mag wel, wat mag niet? Onze mensen, die al opgeleid waren als BOA, kregen een cursus van twee weken om met het systeem van de KMar te leren werken, zodat ze aangiftes op kunnen nemen. Het had dus even tijd nodig. Maar inmiddels worden we gezien als volwaardige collega’s en krijgen de DV&O-medewerkers steeds meer verantwoordelijkheden.’ En dat gaat prima, vindt ook Peter Kooistra. ‘Ik krijg steeds minder vragen en ben supertevreden. Het zijn leuke mensen en we werken met plezier. We hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk goede dienstverlening.’

De verschillen tussen de KMar en DV&O:

Koninklijke Marechaussee (KMar)

Dienst Vervoer &Ondersteuning (DV&O)

onderdeel van Defensie

onderdeel van DJI/Justitie & Veiligheid

grenspolitie

vervoer justitiabelen

bewaken en beveiliging

beveiliging

internationale en militaire politietaken

specialistische taken

Op Schiphol: o.a. algemene politietaak en toezicht op de beveiliging,van de burgerluchtvaart.

Op Schiphol: balie politiepost, beveiliging cellencomplex JC Schiphol, cameracontrole Bureau Uitzettingen, begeleiden air Marshalls

 

DV&O op Schiphol

Tekst Eveline Bets

Foto Kick Smeets

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail