Het museum/Alina kreeg een mail met het volgende bericht:

Het CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis – KUL) zette net dit digitaal verhaal on line: https://www.hetvirtueleland.be/exhibits/show/landbouw_kolonien_weldadigheid

Van heide-economie tot modelboerderij: landbouw in de Koloniën van Weldadigheid

Altijd alleen, langs bos en straten
Zo zwerf ik rond gelijk een hond
Totdat ik kom al in Hoogstraten
Op ’t rendez-vous van de vagebond
(Strofe uit het lied ‘De Vagebond’)

Het lied ‘De Vagebond’ toont hoe de rest van België in de negentiende eeuw Hoogstraten en omgeving zag: bijna als een synoniem met landloperij en de opvang van bedelaars. Dit beeld van de opvang van vagebonden en landlopers is echter te beperkt. Ook arme gezinnen kunnen een plaats krijgen in de Koloniën van Weldadigheid.

Merkplas en Wortel vormen samen met vijf andere Koloniën in Nederland de Koloniën van Weldadigheid, een ambitieus maatschappelijk experiment opgestart in het eerste kwart van de negentiende eeuw, waarbij armen tewerkgesteld worden in nieuwe landbouwnederzettingen. Het systeem is uniek in de wereld, krijgt navolging in vele landen en landbouw is er de motor van.

Er komen allerlei mensen terecht: hun gemeenschappelijke kenmerk is dat ze tijdelijk of permanent arm waren en niet in hun eigen levensonderhoud konden voorzien.

Foto: Aardappelschillers in de Merksplas-Kolonie, ca. 1910, collectie Dries Horsten

Door Laura Danckaert, 2018

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail