Gevangeniswezen


Ontsnapt!

Ontsnapt!

Jarenlang had Henk Pol bij zijn werk in de Forensisch Psychiatrisch Centrum dr. S. van Mesdag in Groningen op de zolder daar zijn eigen museum met allerlei voorwerpen uit de geschiedenis van de kliniek en oude strafgevangenis. Toen Pol met pensioen ging, zocht hij een...

Gevangenis-hop.

In vroegere tijden werden  gevangenen in Veenhuizen ook op het land te werk gesteld en anno 2018 mogen de justitiabelen ook in de buitenlucht werken. Buitenarbeid aanbod,  Prei. Er is nu een samenwerkingsverband ontstaan tussen  de afdeling ‘arbeid’ van...

geld/ herschrijven. In bewerking

Het eerste koloniegeld van Veenhuizen. Evenals in de strafkolonie Ommerschans en de vrije koloniën van Frederiksoord is ook in de (wees)kinder- en bedelaarskolonie Veenhuizen al snel eigen fictief geld aangemaakt. Ook hier werd geëxperimenteerd met eenzijdige metalen...

DV&O 2018.

Zoals is te lezen op de site van de Dienst Justitiële Inrichtingen is de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) een landelijke dienst, van DJI, die het vervoer verzorgt van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. DV&O verleent daarnaast bijstand bij...
De opstand in het Huis van Bewaring te Groningen.

De opstand in het Huis van Bewaring te Groningen.

Goedkopere cola, langer televisie kijken en meer recreatie: het waren enkele van de eisen die in de avond van 4 november 1971 om 20:20 uur door circa 40 opstandige gedetineerden in het Huis van Bewaring in de stad Groningen werden geuit. De chaos in het Huis was...

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail