Gevangeniswezen


‘Galg en rad’.

Over galg en rad. Een uitermate boeiend boek hier over is “Over galg en rad, executieplaatsen in Drenthe” van Wijnand van der Sanden en Henk Luning. De bladzijden 179 tot en met 184 geven een geweldig overzicht vanaf 1679 t/m 1782 van de veroordelingen die...

Zaalopziener Johan van de Ven.

Johan van de Ven leefde van 1804-1891. In het archief ligt zijn levensverhaal. Hij was de betovergrootvader van de schrijfster van dit egodocument, C.J. van Goor-Doorn. Zij heeft een katern samengesteld mede met behulp van haar neef H.J.F. Doorn. Opgedragen aan de...
Zelfmoord 1928.

Zelfmoord 1928.

Ondanks voorzorgsmaatregelen, overlijden toch met regelmaat mensen in detentie door zelfdoding. Ook in 1928 was dit al een bekend probleem. In onze collectie bevindt zich nog deze brief van de toenmalige minister van Justitie, Jan Donner, hierover. MINISTERIE VAN...

Zeven bruggen.

In het archief (Bruggen in beeld, blauwe map) is informatie te vinden over het in gebruik nemen van zeven bruggen en bijbehorende fietsroute (ongeveer 8 kilometer) in Veenhuizen. Dit was het gevolg van een initiatief van Staatsbosbeheer, de Rijksgebouwendienst en PI...

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail