Gevangeniswezen


Vrouwencriminaliteit.

Vrouwen in het spinhuis, Tuchthuis Uit ‘Nieuw licht op oude justitie, misdaad en straf ten tijde van de republiek’, onder redactie van Sjoerd Faber: B8448. Het Amsterdamse Spinhuis was de gevangenis/ tuchthuis (1597-1782) die sommige vrouwen zo vaak van...

Vluchtelingenopvang DJI locaties.

Ook in 2015 zijn er veranderingen, verschuivingen, opgetreden bij de Dienst Justitiële  Inrichtingen als gevolg van het Masterplan 2013-2018. Er zijn DJI- locaties gesloten maar sommige worden ook opnieuw ingezet voor opvang van vluchtelingen. In de nieuwsbrief van 22...
Vuist Van Oosterwolde.

Vuist Van Oosterwolde.

Bij de Vuist van Oosterwolde, die nu te zien is in onze expositie, is ook de plaquette bewaard gebleven waarop de wandaad vermeld staan, waarvoor de vuist was gemaakt. De plaquette bevindt zich in de collectie van het Fries Museum.  Dese fuyst is inden jaere MV ende...

Vluchtoord Veenhuizen.

Het woord vluchtoord heeft vele synoniemen, denk aan: asiel, haven, toevluchthaven, toevluchtsoord, uitwijkplaats, verbergplaats, vluchthaven of wijkplaats. Op grond van de spreekwoordelijke christelijke naastenliefde werd in oktober 1914 overal in ons land hulp...

Wagenmaker Sijbe van der Veen.

  Sijbe wordt geboren op 15 november 1856 te Dokkum, als zoon van een schoenmaker. In 1876 werd hij uit hoofde van broederdienst vrijgesteld van de dienst( Nationale Militie) door de militieraad. Later woonde hij in Birdaard en ook in Warnswerd; in de Leeuwarder...

Voorlopige hechtenis.

Uit: ‘Rijksoverheid’- Voorlopige hechtenis: Een rechter bepaalt of iemand wordt opgesloten in een gevangenis. Wanneer iemand in voorlopige hechtenis wordt geplaatst, gebeurt dit in een Huis van Bewaring. Gedetineerden zitten hier dus geen gevangenisstraf...

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail