Veenhuizen


Herinneringen: wonen aan de Meidoornlaan.

Herinneringen van Hennie Appel: Nadat vader had gezegd “We gaan verhuizen”, zal er best een drukke tijd zijn aangebroken, maar ook dat weet ik niet meer zo goed. We zullen nu er drie kinderen waren wel weer naar Wijster gegaan zijn bij mijn opa en oma,...
Wrakhout.

Wrakhout.

Ook in 1930 maakte iemand zich al druk over de (staat van onderhoud van de) begraafplaats en met name over het feit dat verpleegden niet onder hun naam, maar onder een nummer werden begraven. “Voor honderden kwam uiteindelijk het bittere levenseinde in het...

Waterbouwkundige werken.

In de collectie ligt een brochure waarin een hoofdstuk gewijd is aan ‘De Waterbouwkundige Werken’ in en om Veenhuizen. De Waterbouwkundige Werken Tussen de jaren 1819 en 1824 werd in het boerschap Venehuisen 3000 ha. woeste grond aangekocht met als doel...

Waterlossing.

In de ‘Opsteker’ van 2012 neemt Menno Walters ons weer mee naar bijzondere plekken in Veenhuizen: Plaats: Dit waterbouwkundige werk bevindt zich in de omgeving van Sluis-1, nabij Norgerhaven. Functie: Waterbeheersing van de “Waterlossing” Gebouwd: 1882 De...

Weekblad 1924.

Weekblad In de Strafgevangenis te Groningen wordt het “Weekblad” gedrukt, dat zoals de naam aanduidt, wekelijks verschijnt en over alle strafgestichten verspreid, den gedetineerden kosteloos verstrekt wordt. Voor de redactie zorgen de beide Predikanten, de...

Weesje, 10 jaar.

Door de slechte leefomstandigheden in het wezengesticht van Veenhuizen, was het overlijdenspercentage daar erg hoog. In het bevolkingsregister van de gemeente Norg zijn de aangifte van sterfte van deze jonge kinderen terug te vinden. Zoals deze 10-jarige jongen, die...

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail