Rijkswerkinrichting


Wrakhout.

Wrakhout.

Ook in 1930 maakte iemand zich al druk over de (staat van onderhoud van de) begraafplaats en met name over het feit dat verpleegden niet onder hun naam, maar onder een nummer werden begraven. “Voor honderden kwam uiteindelijk het bittere levenseinde in het...

Verzoek tot overplaatsing.

Collectie: M5324 Jacobus Mercks schrijft op 13 augustus 1893 een brief aan Hoofddirecteur Neeteson van de Rijkswerkinrichting Veenhuizen. Deze ontvangt de brief op 15 augustus om half drie in de namiddag. Hij schrijft verder: ‘..het is tegenwoordig net of ik het...

Voorzieningen (1936).

Voorzieningen Zoowel te V I als te V II is aan de buitenzijde van ’t gesticht, rechts aan ’t einde van ’t frontgebouw, eene bad inrichting geïnstalleerd waar de ambtenaren en de leden van hun gezin eens per week een warm bad kunnen nemen. Collectie:...

Verpleegden -brandweerkorps.

Uit: De Lantaarn, nieuws voor Norgerhaven en Bankenbos 10 november 1967 Het vroegere Verpleegden-brandweerkorps, door Majoor Douwes. De vele grote branden die de laatste tijd ons land teis­teren hebben bij mij aanleiding gevonden eens iets uit ons vroegere...

Vervoer sinds 1914.

Collectie: A2611 (1936): Paarden – bussen Tegen het einde van 1914 werd een paarden-omnibus-dienst naar Assen opgericht ten gerieve der Veenhuizer ambtenaren. Er was gelegenheid dagelijks 2 maal heen en 2 maal terug te reizen. Een militaire vrachtauto overdekt...

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail