Rijkswerkinrichting


Vacature uit 1916.

Uit: Electrische Centrale vanaf 1912 (A2611, boekwerk uit 1936) de volgende alinea: In de laatste jaren, – de klachten herhalen zich reeds gedurende meer dan 10 jaren, – komen steeds minder, goede vaklieden onder de bevolking voor, zoodat het meermalen...

Veenderij (1936).

Veenderij Wie de naam Veenhuizen hoort, denkt onwillekeurig aan veen. Aan veen is er dan ook geen gebrek en tot voor korten tijd, kwam alle turf, welke in de groote huishouding der R.W.I. verstookt werd, uit de veenderijen op eigen terrein. Aanvankelijk werd daar met...

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail