Rijkswerkinrichting


Trachoma Veenhuizianum, oogziekte.

DE OOGLIJDER-ZIEKTE, TRACHOMA VEENHUIZIANUM          1860 De ooglijders, die als gevolg van vroegere toestanden nog altijd aan den geneesheer van Veenhuizen III zijn toe­vertrouwd, worden, voor zoover zij niet in het hospitaal worden opgenomen, aan het gesticht in...

Tuinen 1926.

1926 Departement van Justitie, 3e Afdeling A, No. 854 DE MINISTER VAN JUSTITIE Gezien de beschikking van de Minister van Justitie van 17 decem­ber 1878, 4e Afdeling No. 167 tot vaststelling van bepalingen omtrent de oppervlakte tuingrond, ten gebruike bij de...

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail