In 1916 werd de voormalige school voor de kinderen van de ambtenaren en de oude spinnerij van Veenhuizen III ingericht tot een tehuis voor oude mannen en invalide verpleegden. Verpleegden, die de leeftijd van 70 jaar hadden bereikt, werden hierin opgenomen. De heer Willem Hendrik Karel Wesselius werd aangenomen als huismeester en hij woonde naast het tehuis. Het tehuis beschikte over een verblijfsruimte met daarnaast gelegen eetzaal. De eetzaal gaf weer toegang tot een slaapzaal, waar twee lange rijen kribben langs de muren stonden. De mannen droegen een zwart pak met dito pet en schoenen.

Van 1916 tot 1934 varieerde het aantal oude mannen van 37 tot een maximum van 49 in 1922. Vanaf 1929 werden geen nieuwe verpleegden meer opgenomen en in 1934 werd het tehuis gesloten in verband met het pensioen van huismeester Wesselius. De laatste 17 mannen werden naar Sint Anthoniusgesticht in Horst (Rooms-Katholieken) of het Leger des Heils Dordrecht (Nederlands-Hervormden) overgebracht.

De verpleegden die in het oude mannenhuis zijn overleden hebben hun een eigen plaats op de begraafplaats gekregen. Ze liggen onder 29 kruizen. Bij 12 kruizen ligt één persoon, bij 17 liggen twee personen. In totaal 51 personen dus. De eerste is begraven in 1917 en de laatste in 1933.  

De Kleine Slaapzaal op Veenhuizen III, mei 1924 Fotograaf: W.H.K. Wesselius

De Grote Slaapzaal Veenhuizen III, anno 1921 Fotograaf W.H.K. Wesselius, 1921

Verpleegden van het Tehuis voor Ouden en Invaliden in Bergveen, 1923 Fotograaf W.H.K. Wesselius

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail