Direct na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een groot tekort aan woningen in Veenhuizen, doordat veel politiek-delinquenten hun straf in Veenhuizen moesten uitzitten waren de gevangenissen/gestichten overvol en was er veel nieuw personeel nodig.
Mijn vader kwam in 1946 in Veenhuizen werken en hij trouwde met mijn moeder op 19 februari 1947. In mei 1947 ging mijn moeder naar Veenhuizen verhuizen, omdat mijn ouders woonruimte aangeboden kregen in ‘Verdraagzaamheid’ aan de linker kant van deze dubbele woning aan de Meidoornlaan, links van Het Zwarte Weggetje. In deze woning woonden Chris de Jong, een collega van mijn vader, met zijn vrouw Vogel en volgens mij twee dochters. Deze familie had van het hoofdbureau opdracht gekregen een deel van hun huis te ontruimen, zodat mijn vader en moeder ook hun eigen ruimte kregen. De keuken moesten ze delen. Mijn ouders hebben hier tot eind 1949 gewoond. Toen werden er barakken van het kamp Amersfoort geplaatst aan de Eikenlaan. Gezinnen die bij anderen inwoonden kregen bij voorrang hier een woning toegewezen. Mijn ouders kwamen te wonen in de eerste barak de laatste woning. Dit was Eikenlaan 179 en werd na de omnummering, midden jaren vijftig, Eikenlaan 17. We hebben daar gewoond tot 19 februari 1959 en zijn toen verhuisd naar Contrôle, Hospitaallaan 2.

Bron: uit de herinnering van Sarien Visser, 4 augustus 2011

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail