Door de slechte leefomstandigheden in het wezengesticht van Veenhuizen, was het overlijdenspercentage daar erg hoog. In het bevolkingsregister van de gemeente Norg zijn de aangifte van sterfte van deze jonge kinderen terug te vinden. Zoals deze 10-jarige jongen, die eenzaam, zonder zijn ouders of familie, is overleden in het verre Veenhuizen. Zijn naam was alleen bekend was , maar wie hij was of waar hij, voordat hij in het wezenhuis in Amsterdam zat, oorspronkelijk vandaan kwam, was allemaal niet bekend. 

Transcriptie: Op heden, den dertienden juni achttienhondedr een-en-dertig des ’s morgens te tien uren, compareerde voor mij – meester Johannes Tonckens, burgemeester, ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Norg, kanton Assen Provincie Drenthe, Laurens Vrieze, oud drieenveertig jaar, zaalopziener van beroep, woonachtig te Veenhuizen, en Arie Danens, oud vijfendertig jaar, zaalopziener van beroep, woonachtig te Veenhuizen, de eerste bekende en de tweede bekende van de overledene; dewelke verklaarden dat Albertus van Molenaarsgraf, woonachtig te Veenhuizen, gemeente Norg, zijnde ongehuwd, van beroep geene, zoon van onbekend en van onbekend., van welke hij geboren is in de gemeente onbekend van welke hij geboren is in de gemeente onbekend den twintigsten December 1820 de Elfden dezer maand Juny des avonds te vijf uren in het eersste Etablissement in de gemeente Norg, in de ouderdom van ruim tien jaren is overleden; zijnde de overledene van de Stad Amsterdam alhier aangekomen, doeg overigens alles onbekend hebben de declarenten deze acte na behoorlijke voorlezing van dezelve, nevens mij onderteekend.

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail