Onderstaande tekst is op het internet te vinden:

Wezenkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid
Generaal-majoor Johannes van den Bosch lanceerde in 1818 een visionair plan om de schrikbarende armoede in Nederland op te lossen door bedelaars en weeskinderen in Drenthe de heide te laten ontginnen.
Zijn Maatschappij van Weldadigheid kreeg warme financiële steun van koning Willem I. De eerste aanzet met vrijwilligers leverde weinig respons op. Daarop besloot de generaal de operatie met militaire middelen aan te pakken. Hij vorderde onder meer vierduizend weeskinderen in een kazerneachtig gebouw in Veenhuizen. Weeshuizen die van overheidsmiddelen afhankelijk waren, werden ondanks veel verzet gedwongen een contingent te leveren. Uit het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam werden alle duizend wees- en zwerfkinderen onder militaire begeleiding opgezonden. De leefomstandigheden in de kolonie waren erbarmelijk. Negentig procent van de jongens kwam niet door de keuring voor militaire dienst. Van opleiding tot landarbeider kwam niets terecht. De meesten belandden als bedelaar weer in de stad. In 1869 werd de mislukking erkend en werd de wezenkolonie opgeheven.

Bovenstaande beschrijving staat op de Canon Jeugdzorg Nederland onder het kopje ‘Extra’, ook zijn hier meerdere foto’s te zien over Leidse Weeshuizen, o.a. onderstaande afbeelding, afkomstig van Stedelijk Museum De Lakenhal. Uit deze foto blijkt dat ook de straffen in de weeshuizen niet mals waren.

 

11-08-2013,
Jan Lens

Leidse wezen naar de koloniën, 1821-1869

*
 

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail