Maart 1936: het zwembad in aanbouw.

Aan de Hoofdweg 80 bevindt zich het zwembad van Veenhuizen. Vele Veenhuizers hebben nog mooie herinneringen aan het bad. De verpleegden hebben het zwembad gegraven, de kinderen van de ambtenaren leerden er zwemmen en een verpleegde die ervaring had als badmeester, hield toezicht. 

In 1935-36 werd het zwembad verbeterd. Het zwembad kreeg een springtoren en kleedkamers. en richten de ambtenaren een zwemvereniging op. De zwemvereniging droeg zorg voor een badmeester, die toezicht hield en die zwemles geeft. De bassinwanden waren vervaardigd uit houten palen tot 1.00 meter beneden het maaiveld. Daarboven was een betonnen wand als grondkering en bassinwand. Het diepe bassin was 21 x 40 meter en gescheiden door houten brug sloot het ondiepe bassin aan met een afmeting van 15 x 15 meter. Voor de opening in ieder seizoen werden enige vrachten zand over de bodem van het ondiepe bassin uitgespreid, het diepe bassin had een modderige bodem waarop een weelderige plantengroei aanwezig was en waarin honderden vissen welig tierden.

Op 17 juni 1936 werd een bestuur gekozen, bestaande uit zeven leden, en op 20 juni werd het bad feestelijk geopend door de vrouw van de toenmalige hoofddirecteur Weijers. De contributie werd vastgesteld op f 1,50 per gezin voor het gehele zomerseizoen. De eerste badmeester ontving een loon van f 18,00 per week. Het aantal leden bedroeg 183 gezinnen.

Het water werd onttrokken uit het Veenhuizer- kanaal. Toen dat niet meer verantwoordelijk was, werden een tweetal ontijzerings-bassins aangelegd ter plaatse van het huidige parkeerterrein. Deze bassins werden voorzien van opgepompt grondwater en nadat dit water enige dagen aan het zonlicht was blootgesteld kon het via een gotenstelsel als verversing van het zwemwater worden aangevoerd.

Openstelling zwembad in 1936: de (burger)badmeester op de steiger

Voor die tijd was het zwembad meer een poeltje, dat nog gegraven was door de verpleegden. Een verpleegde of Indië-ganger gaf de kinderen zwemles. De verpleegde droeg daarbij een wit pak. Toen in 1936, aan het einde van het zwemseizoen, een paar grappenmakers de badmeester in het zwembad gooiden, bleek dat de badmeester zelf helemaal niet kon zwemmen. Sinds die tijd was er toch maar een echte badmeester in Veenhuizen.

Haberstock , die als verpleegde in Veenhuizen, was jarenlang de badmeester in het zwembad. Op de foto uit 1926 zien we badmeester Haberstock met drie kinderen bij het zwembad: Het eerste kind is onbekend, het tweede is Markus Nijborg en het derde is Henk Meyering.

In 1969 was het zwembad aan een nieuwe opknapbeurt toe. De bassinwanden raakten dermate in verval , dat een langer gebruik niet meer verantwoordelijk was. Op dezelfde plaats werden nieuwe bassins aangelegd, afmeting diepe gedeelte 12 x 25 meter, diep 1.40 meter-2.10 meter en een ondiep gedeelte, afmeting 20 x 24 meter bij een diepte van 0.40 – 1.40 meter. Iets kleiner, maar wel moderner. Het troebele water uit de kolonievaart werd vervangen door helder en verwarmd (leiding-) water. Het bad bleef alleen beschikbaar voor de ambtenaren en hun gezinnen, dat wil zeggen niet openbaar.

In 1984 was er even onduidelijkheid over het voortbestaan van het zwembad, omdat het gevangenisdorp Veenhuizen open ging en het zwembad niet langer onder Justitie viel. In 1992 is het zwembad van Justitie overgenomen door Stichting Zwembad Veenhuizen. Stichting en bevolking voerden vervolgens samen actie om gelden te genereren om het bad open te houden. Dit lukte en nog steeds is het zwembad open!

Bronnen: 

  • Album F7117
  • Boevenbusrit voor gezinnen
  • A2082: Rapport/verslag over het zwembad Veenhuizen (opgemaakt januari 1984)

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail