De tiende augustus 1912 stond het volgende bericht in de in het ‘Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s Courant’:

 

De ‘Krententuin’ Hoorn:
Vanaf 1817 heeft het geheel ongeveer 10 jaar lang dienst gedaan als bedelaarshuis. Dit bedelaarshuis werd in 1828 opgeheven. Maar na protesten uit de Hoornse gemeenschap is besloten om van de gebouwen een “Huis van Correctie” te maken, een gevangenis dus, voor lichtgestraften, die verplicht werk moesten verrichten. Het “Huis van Correctie” heeft bestaan tot 1886.
Na 1886 werd het een Rijkswerkinrichting, dus nog steeds een gevangenis. Het verplichte werk bestond voor een groot deel uit het sorteren van krenten. Hieruit is dus in de volksmond de naam “Krententuin” ontstaan.

Informatie van de site van het Gevangenis Hotel Hoorn
Foto uit onze collectie: H8412
Lees ook: Ommerschans en Hoorn

“Verstoot me niet langer, ik kan geen leed meer dragen”, zo begint de schrijver van het krantenartikel uit Hepkema’s Courant. Deze dichtregel stel de red. voor een raadsel, het gedicht dat hoort bij deze regel is niet gevonden (misschien bekend bij een van de geachte lezers van de wiki?).

 

Van Jan Veth is wel het volgende, prachtige zwerversgedicht:

De zwerver spreekt
Op stille tocht en eenzame ommegangen,
Voel ik mij dichtst bij die mij zijn gebleven
Als sterren in dit al te duistre leven,
En ‘k leef in hen en ken geen vreemd verlangen.

Liefde is het louterst, die van brandend prangen
Noch bang begeren weet, – wier durend streven
Is: lichtende gedachtenbeelden weven,
Op liefdes zoet stramien uit strijd gevangen…

Toch, soms, – als wolkenveren in heldre luchten,
– Waart door mijn klaar gemoed een teder duchten,
Dat mijn zó stil beminden leed geschiedt…

Dan: om hun haardsteên heimlijk te beveilgen,
Waak ik ’s nachts aan de poorten mijner heilgen,
En ‘k bid voor hen, maar zij, zij weten ’t niet.

Schrijver: Jan Pieter Veth, Nederlands prozaschrijver, dichter en kunstschilder (Dordrecht 1864 – Amsterdam 1925).
Bron: Gedichten.nl
 

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail